Nabór wniosków-KAWKA

 

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Nabór skierowany jest do: Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Forma dofinansowania:
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, której wysokość jest określona w ust. 7.3 pkt 2 programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach naboru wynosi 278,77 mln zł.
 
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH:
OD 18.03.2014 ROKU DO 08.09.2014 ROKU

Wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „KAWKA”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

 
Program priorytetowy można znaleźć w zakładce o programie KAWKA.

Poniżej wniosek o udostępnienie środków:

.