Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Cel programu:

Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy:

program_azbest_2021.pdf
program_azbest_2021.pdf - (463,58 KB) Program azbest 2021

.