Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju

Cel programu

Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz przejściowych i przybrzeżnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju.

Treść programu

Dokumenty

4._pp_-_inw._w_gos._sciek._poza_granicami_kraju.pdf
4._pp_-_inw._w_gos._sciek._poza_granicami_kraju.pdf - (531,61 KB) Program priorytetowy

Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mające wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu
 
Renata Szczerek
Renata.Szczerek@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 756
 
 

Zastępca koordynatora programu

Aleksander Suszyński
Aleksander.Suszynski@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 417

 

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska 22-45-90-131

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

Cel programu
Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

Treść programu

Termin i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Forma dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje szczegółowe:

 

Koordynatorzy programu
 
Renata Szczerek
Renata.Szczerek@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 756
 
 

Zastępca koordynatora programu

Aleksander Suszyński
Aleksander.Suszynski@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 417

 

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska 22-45-90-131

.