Szkolenia

Szkolenie: Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. energetyki (CAE/CEE) w programie NF
W dniu 21-08-2014 roku w siedzibie NFOŚiGW odbyło się szkolenie dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE).
Poniżej zostały zamieszczone materiały ze szkolenia.

materialy_dla_uczestnikow_szkolenia_kwalifikacyjnego.pdf
materialy_dla_uczestnikow_szkolenia_kwalifikacyjnego.pdf - (1,96 MB) Materiały dla uczestników szkolenia kwalifikacyjnego
zal_a5_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf.pdf
zal_a5_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf.pdf - (215,5 KB) Raport z Oceny Projektu
zal_a5_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf_przyklad.pdf
zal_a5_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf_przyklad.pdf - (212,59 KB) Raport z Oceny Projektu - przykład
zalacznik_do_a5_streszczenie_z_oceny_energetycznej.pdf
zalacznik_do_a5_streszczenie_z_oceny_energetycznej.pdf - (99,53 KB) Streszczenie z Oceny Energetycznej
zalacznik_do_a5_streszczenie_z_oceny_energetycznej_przyklad.pdf
zalacznik_do_a5_streszczenie_z_oceny_energetycznej_przyklad.pdf - (365,01 KB) Streszczenie z Oceny Energetycznej - przykład
zal_a7_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf.pdf
zal_a7_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf.pdf - (133,88 KB) Certyfikat z Przeglądu z Weryfikacji Zakończonego Projektu
zal_a7_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf_przyklad.pdf
zal_a7_do_instrukcji_operacyjnej_programu_nf_przyklad.pdf - (139,63 KB) Certyfikat z Przeglądu z Weryfikacji Zakończonego Projektu - przykład
sposob_obliczania_dotacji_inwestycyjne_oraz_dotacji_sze_20140916_103750.pdf
sposob_obliczania_dotacji_inwestycyjne_oraz_dotacji_sze_20140916_103750.pdf - (84,16 KB) Sposób obliczania Dotacji Inwestycyjne i Dotacji SZE

 


Szkolenie: Pomoc publiczna w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach”
W dniu 06-08-2014 roku w siedzibie NFOŚiGW odbyło się szkolenie z zakresu pomocy publicznej w programie priorytetowym "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach".
Tytuł szkolenia: "Pomoc publiczna w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach"".
Szkolenie przeznaczony było dla pracowników banków z którymi NGOŚiGW podpisał Umowy o współpracy. 

prezentacja_pomocy_publiczna_w_pp_pee_czesc_4.pdf
prezentacja_pomocy_publiczna_w_pp_pee_czesc_4.pdf - (280,69 KB) Pomoc publiczna w ramach programu„Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”
zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf
zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf - (88,26 KB) Zaświadczenie o pomocy de minimis
formularz_de_minimis.pdf
formularz_de_minimis.pdf - (157,6 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

.