Lista Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PolSEFF2 (Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce) została umieszczona lista Certyfikowanych Audytorów/Ekspertówi ds. Energetyki. 
Certyfikowani Audytorzy/Eksperci ds. Energetyki są specjalistami, którym przysługuje prawo wykonywania czynności i sporządzania dokumentów przewidzianych w Programie priorytetowym "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiebiorstwach".
http://www.polseff2.org/pl/certyfikowani-eksperci-i-audytorzy
 

.