Informacje o programie

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach


Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych prowadzony przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW, został zakończony.

Formy dofinansowania
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW.

Beneficjenci

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).Treść programu

program_tekst_jednolity_po_zmianach_18_05_2016.pdf
program_tekst_jednolity_po_zmianach_18_05_2016.pdf - (630,41 KB) Treść programu: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:

1)      Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych
w zakresie:
a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;
2)      Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:
a)      poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
b)      termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

   
Osoba kontaktowa Kontakt

Joanna Maria Jaworek
   

inwestycje_msp@nfosigw.gov.pl
 

tel.: (22) 45 90 965

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.