Dokumenty programowe

 

Dokumenty programowe
Lp. Opis i treść dokumentu
1. Program priorytetowy
2. Instrukcja Operacyjna Programu NF wraz z załącznikami
(załączniki do Instrukcji znajdują się w tabeli poniżej) 
3. Umowa o współpracy wraz z załącznikami
(załączniki do Umowy znajdują się w tabeli poniżej) 
4. Wytyczne do sporządzania audytów/ocen energetycznych

 

Załączniki

Załączniki do Instrukcji Operacyjnej Programu NF
Lp. Nr załącznika Treść załącznika
1. Załącznik nr 1 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Wniosek o dotację
2. Załącznik nr 2 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Lista Wykluczeń Środowiskowych i Społecznych EBOR
3. Załącznik nr 3 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF List intencyjny
4. Załącznik nr 4 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Wzór Certyfikatu LEME
5. Załącznik nr 5 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Raport z Oceny Projektu
6. Załącznik nr 6 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Formularz Zgłoszenia Gotowości do Weryfikacji wraz z Wnioskiem o Wypłatę Dotacji
7. Załącznik nr 7 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Certyfikat z Przeglądu z Weryfikacji Zakończonego Projektu
(Certyfikat PWZP)
8. Załącznik nr 8 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Wniosek o wypłatę Dotacji
9. Załącznik nr 9 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Kwartalny Raport Operacyjny
10. Załącznik nr 10 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Zaświadczenie o pomocy de minimis
11. Załącznik nr 11 do Instrukcji Operacyjnej Programu NF Lista Wykluczeń Szczególnych

 

Załączniki do Umowy o współpracy
Lp. Nr załącznika Treść załącznika
1. Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy Program priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej
Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
2. Załącznik nr 2 do Umowy o współpracy Formularz Zgłoszenia Gotowości do Weryfikacji wraz z Wnioskiem o Wypłatę Dotacji
3. Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy Certyfikat z Przeglądu z Weryfikacji Zakończonego Projektu
(Certyfikat PWZP)
4. Załącznik nr 4 do Umowy o współpracy Wniosek o dotację
5. Załącznik nr 5 do Umowy o współpracy Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
6. Załącznik nr 6 do Umowy o współpracy Arkusz ewaluacyjny przedsięwzięcia
7. Załącznik nr 7 do Umowy o współpracy Wniosek o wypłatę Dotacji
8. Załącznik nr 8 do Umowy o współpracy Kwartalny Raport Operacyjny

 

.