Prezentacje z wytycznych do programu

Przedstawiamy pięć prezentacji obejmujących zasady i wytyczne do Programu "Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych"

prezentacja_i._zasady_2.pdf
prezentacja_i._zasady_2.pdf - (714,08 KB) Prezentacja I. Zasady udzielania dofinansowania
prezentacja_ii._procedura_2.pdf
prezentacja_ii._procedura_2.pdf - (1,25 MB) Prezentacja II. Procedura otrzymania dofinansowania
prezentacja_iii._wymagania_techniczne_3.pdf
prezentacja_iii._wymagania_techniczne_3.pdf - (783,01 KB) Prezentacja III. Minimalne wymagania techniczne
prezentacja_iv._weryfikacja_projektu_3.pdf
prezentacja_iv._weryfikacja_projektu_3.pdf - (647,15 KB) Prezentacja IV. Potwierdzenie spełnienia wymagań przez projekt
prezentacja_v._potwierdzenie_standardu_2.pdf
prezentacja_v._potwierdzenie_standardu_2.pdf - (642,3 KB) Prezentacja V. Potwierdzenie spełnienia wymagań przez budynek

.