Współpraca z MKiŚ i NFOŚiGW

Podmioty zainteresowany nawiązaniem współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu tworzenia warunków do wdrażania finansowania inicjatyw na rzecz klimatu, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej mogą złożyć wniosek do Ministerstwa Klimatu lub NFOŚiGW na formularzu (umieszczonym poniżej), zgodnie z warunkami regulaminu (umieszczonego poniżej).

.