Aktualności

Na ratunek zagrożonym plażom i klifom – NFOŚiGW zorganizował debatę ekspertów z Europy

25-11-2016, 17:17

Ochrona obszarów morskich – to temat międzynarodowej konferencji szkoleniowej, która w dniach 22-23 listopada 2016 roku  odbyła się w Juracie nad Bałtykiem. Gospodarzem tego spotkania był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja, współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zrealizowana została w ramach Programu Operacyjnego PL02  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Jej głównym celem – zgodnie ze strategią współpracy dwustronnej dla Programu PL02 – było wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych.

Konferencję otworzyli: Anna Jakubowska – p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ingrid Norstein – Radcą w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

Debata w Juracie spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości – zarówno polskich, jak i zagranicznych, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych, administracji morskiej, beneficjentów oraz stowarzyszeń. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska z Litwy, Ministerstwa Ochrony Środowiska
i Rozwoju Regionalnego z Łotwy, Ministerstwa Środowiska z Rumunii oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Agencji Ochrony Środowiska z Estonii, jak również Partnera programu PL02 – Norweskiej Agencji ds. Środowiska i Instytutu Badań Morskich z Norwegii oraz przedstawiciel Uniwersytetu Egejskiego z Grecji.

W konferencji łącznie wzięło udział prawie 100 osób zainteresowanych tematyką ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych w kontekście doświadczeń norweskich i polskich.

Spotkanie prowadzone było w układzie sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych, podczas których omawiano zarówno obecne regulacje prawne w zakresie wyznaczania i funkcjonowania morskich obszarów chronionych w Polsce i w Norwegii oraz zasady gospodarowania i plany ochrony niniejszych obszarów. Wymieniano doświadczenia z zakresu dobrych praktyk dotyczących zapobiegania erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów. Ważnym tematem konferencji, który zdominował dyskusję panelową, był sposób prowadzenia monitoringu stanu wybrzeża morskiego i strefy wód przybrzeżnych. Przedstawione na konferencji doświadczenia polskie i zagraniczne, dotyczące prowadzenie obserwacji fauny na morskich obszarach chronionych, potwierdziły konieczność uspójnienia metodyki monitoringu w obecnie podejmowanych działaniach.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję w praktyce przekonać się, w jaki sposób oraz jakie badania dotyczące funkcjonowania i ochrony życia Bałtyku są podejmowane w Polsce. Stacja Morska IO UG, która powstała w 1992 roku, jest jedyną tego typu placówką w naszym kraju, a jej położenie w centralnym punkcie Zatoki Gdańskiej stwarza możliwości wykonywania badań w obrębie morza otwartego oraz jego strefy przybrzeżnej. Pozwala na śledzenie regionalnych procesów fizyko-chemicznych, biologicznych i geologicznych w strefie kontaktu wody z dnem, lądem i atmosferą oraz zjawisk zachodzących w toni morskiej. Tematyka warsztatów terenowych obejmowała cały zakres działalności naukowo-edukacyjnej Stacji Morskiej w zakresie ochrony morskiej bioróżnorodności.

.