Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE 2016

18-03-2016, 12:04

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Dzień Informacyjny LIFE jest okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

W tym roku, dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku (sesja ogólna), jak i dla tych którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (3 sesje tematyczne).

Sesja ogólna trwać będzie od godz. 10.00 do 15.00 i odbywać się będzie na dużej sali konferencyjnej (do 300 osób). Skierowana jest przede wszystkim do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o programie.
W trakcie sesji można zapoznać się z założeniami programu LIFE i ogólnymi zasadami pisania wniosku. Trzy prezentacje przedstawione przez Beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie tych zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję. Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez internet.

Sesje tematyczne trwać będą od godz. 12.00 do 15.00 i odbywać się będą w trzech salach (do 50 osób). W trakcie sesji tematycznych będzie możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „LIFE dla firm”, „Ochrona ptaków wodno-błotnych”, „Skuteczna kampania informacyjna”. Uczestnicy dowiedzą się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Możliwy jest udział tej samej osoby w sesji ogólnej np. w godzinach 10.00-11.30, a następnie w wybranej sesji tematycznej.

Dodatkowo w kuluarach konferencji, na stoiskach prezentowe będą projekty wdrażane przez dotychczasowych Beneficjentów programu LIFE. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja, aby lepiej poznać program LIFE i przygotować się do aplikowania o środki tego programu w najbliższych naborach.

Program konferencji, a także szczegóły dotyczące miejsca jej organizacji już wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

 

.