Aktualności

Konsultacje projektu „Listy priorytetowych programów na 2016 rok”

23-10-2015, 14:26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt „Listy priorytetowych programów na 2016 rok”.

Propozycja listy odzwierciedla realizację priorytetów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodne ze Wspólną Strategią działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz wyznaczone w Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.

Zapraszamy do konsultacji projektu listy priorytetowych programów na 2016 r.

Uwagi i opinie do zaprezentowanego materiału prosimy zgłaszać do dnia 4 listopada br. do godz. 12.00 na adres: lista2016@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

projekt lista priorytetowych programow na 2016 rok.pdf
projekt lista priorytetowych programow na 2016 rok.pdf - (433,14 KB) Projekt listy priorytetowych programów na 2016r.

.

powrót
do góry