Aktualności

Drugi Dzień Otwarty NFOŚiGW

14-05-2015, 09:14

Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów publicznych licznie przybyli na organizowany po raz drugi Dzień Otwarty, podczas którego eksperci  udzielali informacji o ofercie finansowej na projekty ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował po raz drugi Dzień Otwarty, w którym udział wzięło niemal 200 osób. Dzień Otwarty  był okazją do zapoznania się z możliwościami finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zdobycia wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy na tworzenie warunków  rozwoju społeczności lokalnej, inwestycje energooszczędne czy ochronę bioróżnorodności.  Każdy przybyły na spotkanie mógł się bezpośrednio zapoznać z ofertą finansową NFOŚiGW na lata 2015-20 i zadawać pytania pracownikom funduszu. W imprezie uczestniczyły także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, prezentujące swoje programy finansowe.

W ubiegłym roku NFOŚiGW wydał na wsparcie przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej niemal 5,9 mld zł. Obecny na Dniu Otwartym Minister Środowiska Maciej Grabowski, pogratulował NFOŚiGW sprawności prowadzonych działań, a Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW Podsekretarz Stanu w MŚ Janusz Ostapiuk  podkreślił ważną rolę wojewódzkich funduszy zarówno we wdrażaniu środków unijnych jak i w systemie finansowania ochrony środowiska.

- Dni Otwarte wpisują się w dotychczasową strategię Funduszu, a ich formuła pozwala na jeszcze lepszy kontakt z beneficjentami  – powiedział Minister Środowiska Maciej Grabowski. – Gratuluję Funduszowi ubiegłorocznych działań, z roku na rok widać, że jego efektywność  rośnie. Wypłacone środki są najwyższe w historii, a koszt ich obsługi dużo niższy. Ten sukces nie byłby także możliwy bez beneficjentów, więc im też należą się podziękowania  – dodał minister.

Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący  Rady Nadzorczej NFOŚiGW, podziękował wojewódzkim funduszom za skuteczną realizację Wspólnej Strategii, bez których zaangażowania efekty ekologiczne i poprawa stanu środowiska nie byłyby możliwe.

W tym roku NFOŚiGW zamierza wypłacić ponad 6,1 mld zł. Według Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzaty Skuchy, dużym wyzwaniem będzie wydanie wszystkich środków unijnych tak aby „nie przepadło  ani jedno euro”.

-  Wkrótce uruchomimy program priorytetowy skierowany do polskiego przemysłu, który ma pomóc mu w dostosowaniu się do wymogów dyrektywy  przemysłowej i ograniczaniu szkodliwych emisji. Na program chcemy przeznaczyć miliard złotych. Pieniądze te pomogą w utrzymaniu miejsc pracy, tak aby hasło reindustrializacja miało wymierne znaczenie – powiedziała Małgorzata Skucha podczas konferencji prasowej.

NFOŚiGW  pełnić będzie  rolę instytucji wdrażającej priorytety POIiŚ w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Fundusz odpowiedzialny będzie za wdrażanie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu oraz zmniejszenia emisyjności gospodarki. Narodowy Fundusz pełni także  funkcję Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, włączając się czynnie do realizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego ogłoszonej przez Komisję Europejską. 

Obecny na konferencji prasowej Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, przewodniczący konwentu prezesów WFOŚiGW, przedstawił efekty programu likwidacji niskiej emisji KAWKA, w ramach którego już  ponad 637 mln zł przeznaczono na działania realizowane przez samorządy. Uruchomiony w ubiegłym roku, program doprowadził do znaczniej poprawy jakości powietrza w ponad 50 miastach Polski. Do głównych beneficjentów należy region Małopolski i Dolnego Śląska ale także Ziemia Lubuska, Pomorze i Pomorze Zachodnie. 

Poniżej znajduje się prezentacja Zastępcy Prezesa Krystiana Szczepańskiego pt. : "Oferta programowa 2015-2020".

oferta programowa 2015-2020 -krystian szczepanski.pdf
oferta programowa 2015-2020 -krystian szczepanski.pdf - (2,09 MB) Prezentacja Zastępcy Prezesa Krystiana Szczepańskiego - Oferta programowa na lata 2015-2020

.