Aktualności

Dzień Otwarty – będzie bis!

19-02-2015, 13:04

Bardzo duże zainteresowanie i pozytywny odbiór przez naszych potencjalnych beneficjentów – tak najkrócej możemy podsumować Dzień Otwarty NFOŚiGW, który odbył się 18 lutego 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób, reprezentujących 174 podmioty zainteresowane ofertą Narodowego Funduszu. Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na każde pytanie, wyjaśniliśmy każdą wątpliwość. Po analizie ankiet, które wypełniali uczestnicy Dnia Otwartego, mamy satysfakcję, że ta formuła bezpośredniego dialogu Narodowego Funduszu z potencjalnymi beneficjentami jest akceptowana i oczekiwana. W jednej z ankiet znalazł się wpis: „Dni Otwarte bardzo ociepliły wizerunek NFOŚiGW i przełamały bariery administracyjne”. Dziękujemy!

Gościem Dnia Otwartego był podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska p. Janusz Ostapiuk, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Sesję plenarną Dnia Otwartego, wprowadzeniem do oferty programowej NFOŚiGW na lata 2015-2020, rozpoczęła p. Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW, a zastępca Prezesa Zarządu p. Jacek Gdański przedstawił najważniejsze wyniki finansowe z działalności Narodowego Funduszu i plan na rok bieżący (szczegóły w prezentacji). Dwie sesje robocze poświęcone kilku wybranym programom priorytetowym prowadzili wiceprezesi NFOŚiGW: Dorota Zawadzka-Stępniak i Krystian Szczepański. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami umieszczonymi poniżej.

Zdaniem uczestników Dnia Otwartego najważniejsze były bezpośrednie spotkania przy „stolikach tematycznych”, gdzie eksperci Narodowego Funduszu odpowiadali na pytania, wyjaśniali wątpliwości, a nawet doradzali jak przygotowywać i prowadzić projekt, aby spełnić wymagania Narodowego Funduszu.

Zapowiadamy, że formuła Dnia Otwartego NFOŚiGW będzie kontynuowana. Najbliższe spotkanie planujemy w II kwartale br. Informacje o dokładnym terminie i tematyce Dnia Otwartego „bis” podamy na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Sugerujemy, aby zapisać się do Newslettera NFOŚiGW - wówczas otrzymuje się na bieżąco wszystkie informacje zamieszczane na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Poniżej zamieszczamy również komunikat prasowy na temat Dnia Otwartego.

.