Aktualności

INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA

13-10-2014, 15:14

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.
Na budżet programu przewidziano 5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od 2015 do 2017 roku.
Fundusze będą mogły być przeznaczone m.in. na rozwój parków miejskich, rekultywację obszarów zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej itp. Więcej informacji można znaleźć  w ulotce TUTAJ.

„Nowość w ofercie Funduszu to otwarcie na ciekawe, wyjątkowe pomysły. Fundusz starał się maksymalnie zmniejszyć formalne ograniczenia dotyczące sposobu zgłaszanych inicjatyw” – podkreśla minister środowiska Maciej Grabowski.
Dlatego autorzy pomysłów będą mogli skorzystać z doświadczenia sprawdzonych w dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych, które staną się jednocześnie koordynatorami projektów grupowych i wnioskującymi o dofinansowanie. Ich zadaniem będzie zebranie minimum 20 pomysłów do realizacji, uzyskanie opinii właściwych samorządów, następnie zebranie zgód właścicieli terenów lub obiektów oraz porozumienie się z pomysłodawcami. Łączna wartość planowanych w takim wniosku przedsięwzięć nie może być mniejsza niż 200 tys. zł i nie większa niż 500 tys. złotych. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Narodowy Fundusz zaplanował już na listopad br.

Wsparcie tak małych, lokalnych inicjatyw z poziomu ogólnokrajowego w zaproponowany sposób będzie realizowane po raz pierwszy. Dlatego program finansowy ma charakter pilotażowy, który obejmie pomoc w realizacji co najmniej 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Termin naboru wniosków od 7 listopda do 31 stycznia 2015 roku.

Nowy program został przedstawiony 10 października 2014 roku, podczas debaty poświęconej miejscu i roli ruchu ekologicznego w zmieniającym się świecie, odbywającej się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jej organizatorami były Ministerstwo Środowiska i Instytut na rzecz Ekorozwoju, we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.
Jednym z prezentowanych zagadnień było wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, które przedstawił Jacek Gdański, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. Podkreślił on m.in. znaczenie pomocy NFOŚiGW dla wsparcia inicjatyw pozarządowych organizacji ekologicznych reprezentujących społeczności lokalne oraz pobudzenie do aktywności idei społeczeństwa obywatelskiego.

Witold Maziarz

.