Aktualności

Ogłoszenie naboru konkursowego wniosków w ramach części II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

10-10-2014, 14:08

Część II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Program pozwala na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.

Nabór konkursowy wniosków w ramach części II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odbędzie się od 7 listopada 2014 roku do 31 stycznia 2015 r. Budżet programu wynosi 5 mln zł.  

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą II części programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.
 

ulotka inicjatywy obywatelskie.pdf
ulotka inicjatywy obywatelskie.pdf - (3,61 MB) Ulotka programu

.