Aktualności

Unijna dotacja na nowoczesne rozwiązanie energetyczne Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie

08-04-2021, 07:24

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa dzięki dotacji z Funduszu Spójności wybuduje instalację wysokosprawnej trigeneracji, która wyprodukuje energię elektryczną, ciepło oraz chłód użytkowy. Całkowity koszt projektu to ok. 5,2 mln zł.

Ponad 1,8 mln zł dotacji, przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach przedsięwzięcia beneficjent przewiduje budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu w technologii trigeneracji. Wyprodukowany dzięki niej prąd elektryczny oddawany będzie do wewnętrznego systemu energetycznego zakładu produkcyjnego OSM. Uzyskane ciepło posłuży do ogrzewana obiektów mleczarni, produkcji ciepłej wody użytkowej, a także na potrzeby klimatyzacji. Wytworzony chłód o temperaturze ok. 4 st. C będzie wykorzystywany na potrzeby technologiczne Spółdzielni.

Wszystkie trzy rodzaje energii powstaną dzięki możliwości wykorzystania przez nową instalację skroplonego gazu ziemnego wysokometanowego LNG. Paliwo gazowe najpierw rozprężane w stacji regazyfikacji LNG, będzie następnie spalane w nowym silniku gazowym. Uruchomienie nowoczesnej infrastruktury pozwoli OSM Włoszczowa na oszczędności finansowe przy zużyciu prądu. Dzięki niej zakład uzyska również swojego rodzaju niezależność energetyczną.

Efektem ekologicznym projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 617,084 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 7250,54 ton CO2.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na wrzesień br.

.