Certyfikat Zielone Biuro

 


NFOŚiGW otrzymał Certyfikat Zielone Biuro wyróżniający instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologiczny wizerunek.

Więcej informacji o dobrych praktykach w Narodowym Funduszu

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna