Nabór wniosków

ETV – pierwszy nabór w ramach nowego programu NFOŚiGW

14-03-2017, 13:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część  2)  Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”

Wnioski należy składać w terminie od 03.04. do 29.12.2017 r., do godz. 15.30

Szczegółowe informacje o naborze

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna