Nabór wniosków

Ogłoszono nabory dla działań 1.2, 1.3.2, 1.5, 1.6.1 i 1.6.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

31-05-2016, 22:16

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów:

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---konkurs/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – TRYB POZAKONKURSOWY
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu--tryb-pozakonkursowy/

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji---konkurs/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – TRYB POZAKONKURSOWY
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji--tryb-pozakonkursowy/

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry