Aktualności-Edukacja

Nie bądź jednorazowy!

Autor: aw
26-03-2015, 16:45

Edukacja ekologiczna proponowana przez Fundację Ekologiczną ARKA odnosi się do spraw z życia codziennego. We własnym domu, miejscu pracy, szkole można zrobić wiele dobrego dla środowiska naturalnego i własnego zdrowia. Uczmy się tego, co pomoże rozwiązać prawdziwe problemy ekologiczne i jest w zasięgu możliwości każdego człowieka – dużego i małego. Nie zaśmiecajmy głowy problemami, na które nie mamy wpływu. Nie bądź jednorazowy – to nowa ogólnopolska kampania ARKI, by pokazywać, że można ograniczać ilość śmieci z różnego rodzaju opakowań. Będziemy także promować zachowania ekokonsumenckie.


Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza do udziału w akcjach, happeningach i prezentacjach:

• Nie bądź jednorazowy
• 365 reklamówek
• Listy dla Ziemi 2015
• Ośmiokąt edukacyjny
• Wszystkie kolory recyklingu

Nie bądź jednorazowy
To hasło wystawy poświęconej problemowi odpadów opakowaniowych. Wystawa będzie mobilna i wraz z uczestnikami happeningu Nie bądź jednorazowy, który będą maszerować w pochodzie, będzie się przemieszczać, tak by mogło ją zobaczyć, jak najwięcej widzów. Ważnym elementem korowodu będą instrumenty wykonane przez uczniów z odpadów podlegających recyklingowi.

365 reklamówek
Przez cały rok 2015 w różnych częściach Polski pozbieramy co najmniej 365 reklamówek śmieci opakowaniowych. Relacje z akcji będzie można śledzić w mediach społecznościowych oraz na specjalnie przygotowanym portalu z blogiem i videoblogiem.

Towarzyszące akcji happeningi w 16 miejscach w kraju będą okazją do nauki segregacji śmieci oraz przekonania się, że dobre rowery też mogą być częściowo wykonane z recyklingu. Liderzy happeningów (z Fundacji Ekologicznej ARKA) będą zbierać śmieci do toreb rowerowych uszytych ze starych banerów. Za pomocą zebranych śmieci odbędzie się lekcja pokazowa na temat śmieci opakowaniowych. Happeningi zostaną przeprowadzone w sposób zeroemisyjny – transport rowerowy lub kolejowy. Na kółkach będzie także towarzysząca happeningom wystawa także pod hasłem „Nie bądź jednorazowy”.

Listy dla Ziemi 2015
To będzie już 3. edycja największego programu edukacyjnego Fundacji Ekologicznej ARKA. Dotychczas dołączyło do niego już 670 samorządów, 7000 placówek oświatowych oraz 800 000 dzieci i młodzieży. Nowością, w stosunku do poprzednich edycji, będzie prowadzenie warsztatu pisanie – Listów dla Ziemi, na przygotowanych aplikacjach. Dzięki temu listy od razu będą mogły trafić na adresy mailowe rodziców dziecka. Ale Listy dla Ziemi pisane będą także tradycyjnie – na kartce papieru (pochodzącej z odzysku). Program będzie także wykorzystywał inne tradycyjne formy, jak plakaty i drukowane informatory i karty zgłoszeń, dlatego takie obciążenie środowiska zostanie zrekompensowane zbiórkami surowców wtórnych. W zamian za surowce rozdawane będą sadzonki drzew i kwiatów. Akcja ma także wartość społeczną, bo pieniądze za sprzedane surowce zostaną przekazane na ważny cel społeczny.

Ośmiokąt edukacyjny
To tytuł wystawy na temat ograniczania odpadów opakowaniowych. Dzięki temu widzowie dowiedzą się między innymi, skąd biorą się takie odpady, co oznaczają znaki na opakowaniach, jak zostać eko-konsumentem, jak ograniczać ilość odpadów opakowaniowych podczas zakupów. Widz będzie angażowany w oglądanie wystawy, ponieważ niektóre jej elementy będzie wieszał samodzielnie. Ośmiokąt będzie częścią happeningów.

Zielony kontener
Zielony Kontener dotrze do Warszawy, Krakowa, Katowic i Bielska-Białej. Kontener, który zwykle służy do wywożenia śmieci teraz zamieni się w niezwykłe miejsce edukacji o właściwej gospodarce odpadami opakowaniowymi i segregacji śmieci

Ogólnopolska kampania „Nie bądź jednorazowy” jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska. Partnerem merytorycznym jest Rekopol.

 

.