Aktualności-Edukacja

Natura 2000 - pozytywna inspiracja

Autor: aw
20-11-2014, 12:03

Projekt "Natura 2000-Pozytywna Inspiracja" ma za zadanie promowanie Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Brak rzetelnej wiedzy wraz z istniejącymi stereotypami i mitami o możliwości gospodarowania na terenach chronionych powoduje, że powstawanie obszarów Natura 2000 w najbliższym sąsiedztwie budzi lęk i niechęć mieszkańców oraz inwestorów. Dlatego tak ważna jest zmiana świadomości, poprzez wyjaśnienie pojęć związanych z siecią Natura 2000, mechanizmów jej wdrażania i funkcjonowania jako idei wspólnego europejskiego systemu ochrony przyrody. Celem projektu jest także kreowanie postaw aktywnego wypoczynku i pasji odkrywania tajemnic przyrody.

Do projektu wybrane zostały następujące grupy obszarów Natura 2000 na terenie Polski:

 • Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica
 • Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dorzecze Górnego Sanu
 • Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi
 • Puszcza Knyszyńska
 • Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska
 • Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu
 • Ostoja Drawska
 • Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski
 • Babia Góra i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
 • Góry Stołowe np. z Górami Orlickimi, Dolina Bystrzycy Łomnickiej

 

Projekt obejmuje:

 • ponowne wydanie pakietu edukacyjnego "Natura 2000",
 • wydanie nowego pakietu edukacyjnego "Natura 2000-Pozytywna Inspiracja", jako narzędzie dydaktyczne dla agroturystyki, gospodarstw rolnych, osób zajmujących się turystyką kwalifikowaną na terenach Natura 2000, itp.,
 • wydanie materiałów promocyjnych w postaci koszulek i toreb ekologicznych,
 • przeprowadzenie 1030 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej),
 • przeprowadzenie 50 wielopokoleniowych wycieczek przyrodniczych,
 • przeprowadzenie 150 dni tematycznych warsztatów dla społeczności lokalnych (Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000, Szkoła Rozwoju - Ekomarka),
 • rozbudowanie portalu internetowego: www.natura2000.fwie.pl,
 • przeprowadzenie konkursu pn."Natura-Naturalna Inspiracja" dla szkół i przedszkoli na zorganizowanie lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy, pokazów prezentacji multimedialnych itp.)adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności.


  Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.