Konkurs - Szkoła z klimatem

Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, w tym młodzieży i dzieci. Każdy w zakresie swoich możliwości może zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, stąd pomysł ogłoszenia konkursu. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami zmian klimatu, jak również z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia lub uniknięcia ich negatywnych skutków, z wykorzystaniem nowych możliwości. Wszyscy możemy zmierzyć się z tymi zagadnieniami i zaproponować realne rozwiązania. Istotne jest zrozumienie współodpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Ponadto Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, o które my ludzie, młode pokolenia powinniśmy dbać, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.

.