1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- samorządów,
- zakładów opieki zdrowotnej,
- uczelni wyższych,
- organizacji pozarządowych,
- ochotniczych straży pożarnych,
- kościelnych osób prawnych.

Szkolenie dla wnioskodawców VI Konkursu (strona otworzy się w nowym oknie) 


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

Program GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja z dnia 22.10.2013 r.

Zał. 4 Publikacja pt. „Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” (autorstwa: P. Wylęgała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz) opracowana przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Koordynacja programu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie 
ikonka e-mail

(22) 45 90 654 lub 184

 

 

2. Biogazownie rolnicze

Część 2) - Biogazownie rolnicze

Składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

Program GIS Część 2) - Biogazownie rolnicze - aktualizacja z dnia 21.08.2014 r.

ikonka e-mail Koordynator programu Anna Klinger 
a.klinger@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Dariusz Szymczak

 

 

3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Część 3) - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy cieplnej poniżej 20 MWt.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

Program GIS Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - aktualizacja z dnia 20.03.2014 r.

ikonka e-mail Koordynator programu Anna Klinger
Z-ca koordynatora  Dariusz Szymczak

 

 

4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Część 4)  - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Ten program umożliwiał uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Jednak z uwagi na wygaszenie przepisów dotyczących pomocy regionalnej w zakresie energetyki z dniem 30.06.2014 r., zakończono zawieranie umów o dofinansowanie w ramach programu.

 

Program GIS Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) - aktualizacja z dnia 23.01.2014 r.

ikonka e-mail Koordynator programu Maciej Wojciechowski
Z-ca koordynatora  Mariola Degles

 

 

5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- administracji rządowej, 
- Polskiej Akademii Nauk (PAN) i utworzonych przez nią instytutów naukowych,
- państwowych i samorządowych instytucji kultury
- instytucji gospodarki budżetowej,
-
miejskich i powiatowych komend państwowej straży pożarnej.

 

Program GIS Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" - aktualizacja z dnia 12.12.2013 r.

Publikacja pt. „Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” (autorstwa: P. Wylęgała, R. Jaros, R. Dzięciołowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz) opracowana przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Koordynacja programu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie
ikonka e-mail
(22) 45 90 168 lub 954

 

 

6. SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

 


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Program GIS Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne - aktualizacja z dnia 20.06.2013 r.

ikonka e-mail Koordynator programu Ewa Polkowska
Z-ca koordynatora  Michał Kolasiński  

 

 

7. GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


Program GIS Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski - aktualizacja z dnia 20.03.2014 r.

ikonka e-mail Koordynator programu Aleksandra Kopcińska
Z-ca koordynatora  Mariusz Przeczka

 

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: