Program LIFE

A A A

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej koncentrujący się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony i poprawy jakości środowiska, a także przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie lepszego zarządzania oraz realizacja unijnej polityki w zakresie środowiska i klimatu.

 

Wszelkie pytania dotyczące Programu LIFE prosimy kierować na adres


 

Rola NFOŚiGW

 

NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy pełni następujące funkcje:

  • konsultacja wniosków o dofinansowanie z KE w ramach Programu LIFE oraz ocena ich kompletności;
  • współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na forum Komitetu Sterującego LIFE;
  • działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o Programie LIFE w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu;
  • wspieranie  Wnioskodawców w przygotowywaniu wniosków m.in. poprzez szkolenia oraz konsultacje.

 

Wnioskodawcy, którzy chcą, by NFOŚiGW włączył się finansowo w realizację projektu mogą składać do NFOŚiGW osobne wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych. Każdego roku termin przyjmowania wniosków do NFOŚiGW oraz do KE publikowany jest wraz z formularzami wniosków. W roku 2014 wnioski o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW można składać do 28 lipca, a wniosek LIFE do KE do 16 października.     

 

Beneficjent może więc łącznie ze środków KE i NFOŚiGW uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia nawet do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projektów realizowanych na terenie Polski, jak również polscy współbeneficjenci projektów międzynarodowych.

 

W celu współfinansowania przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzył specjalny, przyjazny dla Wnioskodawców Program priorytetowy. Dzięki temu Beneficjent już na etapie składania wniosku do KE ma możliwość zbilansowania budżetu planowanego przedsięwzięcia.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dla Wnioskodawców warsztaty pisania wniosków, które  obywają się w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosków do Programu LIFE. Prezentacje z warsztatów i konferencji publikowane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Zapraszamy do bezpośredniego konsultowania wniosków z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego już na etapie ich przygotowywania.

 

 

Aktualności

Co warto wiedzieć
o Programie LIFE

Kalendarium naboru LIFE

Formularze wniosków

Przykładowe wnioski

Konferencje i szkolenia

Projekty zintegrowane LIFE

LIFE działania na rzecz klimatu

LIFE w Polsce

LIFE w Internecie

Publikacje

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do listy mailingowej

Kontakt - krajowy punkt kontaktowy

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: