Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu

Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Program PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów"
Izabela Puczyłowska tel. 22 45 95 816

Program PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”
Bartosz Berft tel. 22 45 95 810

Program PL04 (2013) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
Janusz Mikułowski tel. 22 45 95 854

Program PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
Anita Kurek tel. 22 45 95 853
 

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielane telefonicznie mają charakter wyłącznie pomocniczy.
Obowiązujące wytyczne oraz zasady programowe zawarte są w zatwierdzonych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej Operatora Programu oraz NFOŚiGW.
 

Faks: (22) 45-95-849
 

e-mail:

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: