Od 1 stycznia 2006 r. istnieje obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł

na konto NFOŚiGW:

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (na podstawie art. 12 Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz. U. Nr 25 poz. 202 z dnia 20 stycznia 2005 r.).

NFOŚiGW informuje, że:

  • Opłata w wysokości 500 zł jest obowiązkowa i dotyczy pojazdów, których dzień wprowadzenia lub dopuszczenia do obrotu lub uzyskanie faktury stanowiącej dowód wewnątrzwspólnotowego nabycia nastąpiło po 1 stycznia 2006 r. W związku z tym przepis ten nie ma zastosowania do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 1 stycznia 2006 r., mimo że będą one rejestrowane po dniu 1 stycznia 2006 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Informacje szczegółowe:

Marcin Nadolski

(22) 45 90 300

Bogusław Bernard

(22) 45 90 414

Sylwia Maćkowska

(22) 45 90 591
ikonka telefon Faks  (22) 45 90 818


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Księgowości i Rozliczeń
Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


 

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: