Wsparcie przedsiębiorców-niskoemisyjna gospodarka

A A A

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu


Szczegółowe informacje dotyczące I Konkursu


Cel programu
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Treść programu

Treść programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki - Część 1) 2) 3)


Informacje szczegółowe:

Koordynator programu Rafał Kręcisz
Z-ca koordynatora Marcin Jamiołkowski
Departament Przedsięwzięć Przemysłowych
Sekretariat

22 45 90 452
22 45 90 572


 

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry 
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry  

Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry 

Promocja projektów

Beneficjenci Programu Priorytetowego "Wsparcie Przedsiębiorców w Zakresie Zasobooszczędnej i Niskoemisyjnej Gospodarki" i zobligowani są do stosowania Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

Do obowiązkowych działań promocyjnych niezbędnych przy projektach polegających na opracowywaniu audytów energetycznych w ramach
Części 1. Audyt energetyczny/elektroenergetyczny

należą:

  • sporządzenie do dofinansowanych audytów strony tytułowej informującej o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW wg wzoru zamieszczonego poniżej (lub zamieszczeniu stosownej informacji na okładce lub stronie technicznej opracowania)
  • zamieszczeniu stosownej informacji na stronie internetowej Beneficjenta

Dla pozostałych Części Programu Priorytetowego obowiązują Zasady promocji znajdujące się pod poniższym linkiem:

<<<Zasady Promocji Projektów>>>

Pliki do pobrania

Strona Tytułowa "AUDYT"

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: