Bank Ochrony Środowiska S.A.

www.bosbank.pl

ul. Żelazna 32
60-832 Warszawa
tel. (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

www.bankbps.pl

ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222

 

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (nastąpiło połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)

www.sgb.pl

ul. Szarych Szeregów 23 a
60-462 Poznań
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30

 

Krakowski Bank Spółdzielczy

www.kbsbank.com.pl

ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Kraków
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222
 

Warszawski Bank Spółdzielczy

www.bank-wbs.pl

ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel. (22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19
  

Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.) *
 
 
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

* Pismem z dnia 23.04.2013 r. Bank powiadomił NFOŚiGW, że z dniem 22.04.2013 r. wstrzymał sprzedaż kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: