Pytania i odpowiedzi

Czy wydatki poniesione na zakończone obiekty, będące częścią przedsięwzięcia, mogą być refinansowane ze środków NFOŚiGW?

Czy należy uzyskać nową deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięcia, jeżeli zmieniła się liczba budynków?

Czy konieczne jest ponowne występowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla budynków, dla których uzyskano umarzającą decyzję środowiskową z Wydziału Ochrony Środowiska?

Czy postępowanie środowiskowe powinno zostać przeprowadzone i umorzone, czy wymagany jest negatywnie rozpatrzony wniosek w sprawie postępowania? Czy wystarczy jak poszczególne zadania wchodzące w skład projektu będą miały oddzielnie prowadzone procedury? Czy wystarczy złożyć oświadczenie, że poszczególne zadania nie wymagają postępowania OOŚ bez dokumentacji w tym zakresie?

Na jakiej podstawie ustalić wysokość kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy kosztorys nie jest zbieżny w zakresie kosztów inwestycji z audytem energetycznym ponieważ te dwa dokumenty były przygotowywane wg. innych zasad i podstawą do ich sporządzenia są inne bazy cenowe?

Jak należy rozumieć pojęcie „pierwszy rok realizacji projektu”?

Czy w przypadku, gdy modernizowane jest źródło ciepła i ciepło jest wykorzystywane w działalności gospodarczej konkurencyjnej, to należy pomniejszyć koszt kwalifikowany? Jeśli tak, to w jaki sposób należy obliczyć zmniejszenie kosztów kwalifikowanych?

1  2    

.

powrót
do góry