Programy priorytetowe GIS

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- samorządów,
- zakładów opieki zdrowotnej,
- uczelni wyższych,
- organizacji pozarządowych,
- ochotniczych straży pożarnych,
- kościelnych osób prawnych.

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 6 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf
program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf - (220,43 KB) Program GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja z dnia 22.10.2013 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Joanna Miastowska
budynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.pl
(22) 45 95 888,

 

2. Gepard – Bezemisyjny transport publiczny 

Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

 Nabór wniosków o dofinansnowanie w formie pożyczki trwa do 30.03.2018 r.


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie)


Dokumenty

program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny.pdf
program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny.pdf - (531,91 KB) Program GIS Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny
ikonka e-mail Koordynator programu

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl

(22) 45 95 804,
powrót
do góry