Często zadawane pytania (FAQ)

15. Czy istnieje możliwość realizowania w ramach projektu zadań do jakich jednostki Lasów Państwowych, Urzędy Morskie czy RDOŚ są zobligowane na podstawie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, planów ochrony obszarów Natura 2000, planów ochrony rezerwatów?

16. Co to są priorytety tematyczne i tematy projektów?

17. Czy w ramach projektu istnieje możliwość budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej?

18. Czy możliwe są projekty międzynarodowe?

19. Co to jest europejska wartość dodana projektu?

21. Czy istnieje możliwość skonsultowania projektu wniosku z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu LIFE?

22. Czy dostępne są wzory dokumentów aplikacyjnych?

  1  2  3  4    

.

powrót
do góry