Często zadawane pytania (FAQ)

8. Jaka jest wysokość i warunki współfinansowania projektów LIFE ze środków NFOŚiGW?

9. Czy beneficjent musi wnieść wkład własny do projektu?

10. Czy wkład własny jest rozumiany jako wkład pieniężny czy również jako wartość zakupionego przed rozpoczęciem projektu sprzętu lub infrastruktury wykorzystywanych w projekcie?

11. Jak długo może trwać realizacja projektu?

12. Czy mogą być finansowane inwestycje np. instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, termomodernizacja budynków?

13. Czy z programu LIFE mogą być finansowane prace badawcze?

14. Co oznacza komplementarność z innymi programami finansowymi UE?

  1  2  3  4    

.

powrót
do góry