Aktualności LIFE

Szkolenie na temat LIFE dla Samorządów już zakończone

24-10-2016, 13:15
20 października 2016 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez NFOŚiGW pełniący rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE.

Szkolenie dla Przedstawicieli Miast, Gmin i innych jednostek samorządowych

27-09-2016, 13:30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zaprasza do udziału w szkoleniu w dniu 20 października 2016 r. - Przedstawicieli Miast,...

Bazy danych potencjalnych partnerów projektów LIFE

19-08-2016, 13:58
Platformy gromadzą dane dotyczące potencjalnych partnerów i informacje o profilu ich działalności, możliwościach m.in. w następujących obszarach tematycznych: małe i średnie przedsiębiorstwa, badania...

Tłumaczenie na język polski dokumentów KE: Warunki ogólne

18-08-2016, 12:37
Uprzejmie informujemy, że na stronie NFOŚiGW dostępne są tłumaczenia na język polski: Warunków ogólnych umowy z KE.

Weryfikacja formalna wniosków LIFE składanych do KE w naborze 2016

12-08-2016, 13:21
W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków LIFE do KE, uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW podobnie jak w latach poprzednich dokonuje na życzenie wnioskodawców weryfikacji formalnej...

Przypominamy, że wnioski LIFE składane do KE za pośrednictwem eProposal muszą mieć zbilansowany budżet.

12-08-2016, 10:21
W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru w zakresie współfinansowania projektów LIFE w naborze 2016 i otrzymywanymi pytaniami w tej sprawie informujemy, że wnioski LIFE składane do KE za...

Tłumaczenie na język polski dokumentów KE: Wytyczne dla Wnioskodawców 2016 „LIFE Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”

08-08-2016, 17:02
Uprzejmie informujemy, że na stronie NFOŚiGW dostępne są tłumaczenia na język polski kolejnych publikacji KE.

Tłumaczenie na język polski dokumentu KE: Zasady oceny wniosków „Działania na rzecz klimatu"

05-08-2016, 15:23
Tłumaczenie na język polski dokumentu KE: „Działania na rzecz klimatu” Zasady oceny wniosków - Nabór 2016 dostępne na stronie NFOŚiGW.

Tłumaczenie na język polski Wytycznych dla Wnioskodawców 2016 - LIFE „Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska"

03-08-2016, 15:22
Tłumaczenie na język polski dokumentu KE: Wytyczne dla Wnioskodawców 2016 - LIFE „Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska” dostępne na stronie NFOŚiGW.

Tłumaczenie na język polski dokumentu KE: Wytyczne dla Wnioskodawców 2016 - LIFE „Działania na rzecz klimatu”

02-08-2016, 13:07
Tłumaczenie na język polski dokumentu KE: Wytyczne dla Wnioskodawców 2016 - LIFE „Działania na rzecz klimatu” dostępne na stronie NFOŚiGW.
1    3  4  5  6  7    28
powrót
do góry