Aktualności LIFE

Nabór LIFE+ 2011

26-10-2010, 12:04
Komisja Europejska poinformowała o wstępnych terminach związanych z naborem LIFE+ 2011.

UWAGA! Zmiana Harmonogramów rzeczowo-finansowych

04-10-2010, 13:20
W związku ze zmianą planu budżetu Państwa na 2011 rok ulegają zmianie formularze harmonogramu rzeczowo- finansowego, będącego załącznikiem zarówno do umowy jak i wniosku o dofinansowanie

Lista sprawdzająca

06-08-2010, 15:36
NFOŚiGW udostępnia Państwu listę sprawdzającą dotyczącą projektów LIFE+

Konsultacje

04-08-2010, 11:18
W dniach 9-13 sierpnia b.r. odbędą się konsultacje wniosków LIFE+

Terminy składania wniosków

17-06-2010, 13:11
Uprzejmie informujemy, że został wyznaczony termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW. Jednocześnie zmieniony został termin dostarczenia wniosków LIFE+ do...

Warsztaty pisania wniosków LIFE+

26-05-2010, 09:40
Jak co roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dla potencjalnych wnioskodawców warsztaty przygotowujące do pisania wniosków LIFE+

Sesja Informacyjna LIFE+

24-05-2010, 15:54
Komisja Europejska, we współpracy ze Stella Consulting i MWH, organizuje Sesję Informacyjną Programu LIFE+ w Polsce. Odbędzie się ona 27 maja 2010 roku w Domu Technika NOT w Warszawie

Nowe zasady dofinansowania projektów LIFE+

11-05-2010, 16:07
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2010 r. został podpisany Aneks do Porozumienia w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowego LIFE+ ustanowionego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Ministrem...

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.

05-05-2010, 10:53
W dniu 5 maja 2010 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.

Roczne priorytety 2010

05-05-2010, 08:53
Ministerstwo Środowiska przedstawiło LISTĘ rocznych priorytetów 2010
1    25  26  27  28  29    30

.

powrót
do góry