Aktualności LIFE

Dzień Informacyjny LIFE 2018 już za nami. Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu LIFE w 2018 roku.

26-04-2018, 13:58

Dzień Informacyjny LIFE 2018 zgromadził w tym roku ponad 300 uczestników, a dodatkowo 314 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line.

Nowa, rozszerzona formuła Dnia Informacyjnego LIFE była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce. Naszym celem było uatrakcyjnienie tego wydarzenia zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (sesje tematyczne).

Przybyłych na konferencję gości powitała Pani Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która podsumowała 29 lat doświadczenia NFOŚiGW w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wdrażanie i zaangażowanie finansowe zarówno KE jak i Narodowego Funduszu w Program LIFE.    

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na wyjątkowość programu LIFE, jego koncentrację na rozwiązywaniu wyłącznie problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Przedstawił również wyzwania jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Pani Maja Mikosińska z Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) w Brukseli przybliżyła nowości w tegorocznym naborze oraz przyjęty prze KE 12 lutego br. II wieloletni Program Prac, w którym określono ramy  funkcjonowania LIFE na trzy najbliższe lata 2018-2020. Omówiła również elementy szczególnie istotne na etapie przygotowywania „concept note” oraz pełnego wniosku w kontekście oceny przez ekspertów KE.

Pani Grażyna Hadjiraftis, Kierownik ds. Programu LIFE w  przedstawiła rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE działającego w NFOŚiGW, A Pan Radosław Domagała przybliżył  unikatowy w skali Europy mechanizm współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW, które otrzymały dofinansowanie z KE.

Podczas drugiej części konferencji Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Trzy sesje tematyczne dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „Gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE”, „LIFE dla Informacji i Zarządzanie”,  „Ochrona przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE”. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Jak co roku Beneficjenci programu prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami z jedenastego Dnia Informacyjnego LIFE 2018, a także z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych projektów. Mamy nadzieję, że ogromne zainteresowanie i duża frekwencja podczas konferencji jest zapowiedzią wielu nowych, ciekawych wniosków, które zostaną złożone w naborze 2018. Tym bardziej, że w ankietach wypełnianych przez uczestników, ponad sześćdziesiąt podmiotów zadeklarowało przygotowanie i złożenie wniosku w tegorocznym naborze !

 

Prezentacje podczas sesji ogólnej:

Rola NFOŚiGW Anna Król/NFOŚiGW

Nabór 2018 Maja Mikosińska/EASME

Rola KPK LIFE Grażyna Hadjiraftis/NFOŚiGW

Współfinansowanie krajowe projektów LIFE Radosław Domagała/NFOŚiGW

Projekt „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” Tomasz Jurczak

Projekt „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego” Stanisław Kaniszewski

 

Sesja  I  „Gospodarka o obiegu zamkniętym”

Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym. Radosław Domagała

FLUKAR  Grzegorz Nieradka

DIMWASTE ME  Robert Podgórzak

INVESTEKO  Łukasz Łapiński

 

Sesja  II  „LIFE dla informacji i zarządzania”

LIFE dla informacji i zarzadzania Marta Wojtaniec

LIFE Climate CAKE PL Krystian Szczepański

Green GO! Krzysztof Kaczmarek

„Masz prawo  do skutecznej ochrony przyrody” Lidia Sternik-Stempkowska

 

Sesja  III  „Ochrona przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE”

„Ochrona przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE” Andrzej Muter

„Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy” Adam Bernatowicz, Anna Bojsza

„Bagna są dobre” Tomasz Bocian

„Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinowska” Małgorzata Mickiewicz, Michał Miazga

.