Aktualności LIFE

Szukamy doświadczonego wykonawcy

08-12-2017, 06:57

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:  Opracowanie „Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Podręcznika pisania wniosków do Programu LIFE do zamieszczenia na polskiej stronie internetowej Programu LIFE (http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/) i wykorzystania przez Wnioskodawców Programu LIFE przy pisaniu wniosków projektowych.

Podręcznik, w formie poradnika, ma stanowić narzędzie dla Wnioskodawców programu LIFE w podjęciu decyzji czy Program LIFE jest odpowiednim programem do realizacji danego projektu. Podręcznik powinien przedstawiać wymaganą przez Komisję Europejską (KE) strukturę projektu realizowanego w ramach LIFE, w szczególności, jakie działania muszą być przez projekt realizowane obowiązkowo. Podręcznik ma pomagać również w stworzeniu i napisaniu wniosku projektowego, uwzględniając jego zasadnicze elementy (np. działania, budżet) jak i późniejszą realizację projektu, zakończenie i zachowanie trwałości efektów rzeczowych i ekologicznych uzyskanych po jego zamknięciu. Ponadto, omówione powinny być w nim również zasady oceny wniosku oraz na czym polega zawarcie umowy z KE.

W Podręczniku będą zawarte również – słownik ważnych terminów, w tym z odnośnikami w języku angielskim oraz linki do wydawnictw LIFE i przydatnych kontaktów.

Na oferty czekamy do 20 grudnia 2017 roku (Pamiętajcie Państwo, że decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie jej wysłania przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, w tytule ”Podręcznik pisania wniosków do Programu LIFE ”.

 

Link do oferty w BIP (przekierowanie).

.

powrót
do góry