Aktualności LIFE

„Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” – wyróżnienie dla NFOŚiGW

20-10-2017, 08:29

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał wyróżnienie „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” za konsekwentne i skuteczne działania wspierające projekty realizowane przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne i organizacje społeczne w zakresie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gala wręczenia statuetek odbyła się 19 października br. w Siedlcach podczas III edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

W ramach tegorocznej edycji Szczytu w dniach 19-20 października br. przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu koncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Hasło przewodnie Szczytu brzmi: „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo”. To wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

W trakcie zaplanowanych debat prowadzone są dyskusje dotyczące zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego, finansowego, jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW pierwszego dnia Szczytu wziął udział w sesji plenarnej „Filary polskiej gospodarki przyszłości: biznes – nauka – samorząd”. Gościem sesji był prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska, który mówił o kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz o wdrożonym we współpracy z NFOŚiGW pilotażowym projektem mającym na celu upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu GOZ na poziomie gminy.

Drugiego dnia wspólnie z Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii i prof. Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezes Narodowego Funduszu otworzył sesję „Z energią na ty”, współorganizowaną przez NFOŚiGW. Również drugiego dnia Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW wraz z Wacławem Bilnickim, Dyrektorem Departamentu ds. Programu LIFE i Projektu Doradztwa Energetycznego, wziął udział w panelu „My doradzamy – Ty oszczędzasz!”. Natomiast Anna Żochowska i Małgorzata Tomaszewska z Wydziału ds. Programu LIFE uczestniczą w sesji „Innowacyjność w praktyce”.

Podczas wieczornej Gali pierwszego dnia szczytu wręczono statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”. To nagrody przyznawane osobom, instytucjom, firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. W tym roku doceniono działania NFOŚiGW na rzecz ekorozwoju Polski. Laureatami nagrody zostali także: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. Specjalne wyróżnienie otrzymała firma Veolia Energia Polska S.A.

Narodowy Fundusz jest także patronem wydarzenia.

 

.

powrót
do góry