Aktualności LIFE

64 wnioski LIFE złożone do Komisji Europejskiej w tegorocznym naborze 2017.

13-10-2017, 11:18

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że w roku 2017 w ramach naboru wniosków LIFE do Komisji Europejskiej wpłynęły 64 wnioski LIFE z udziałem polskich podmiotów !

W 41 wnioskach beneficjentem koordynującym jest podmiot z Polski, a w 23 projektach międzynarodowych tj. złożonych przez podmioty z innych krajów, podmioty z Polski współpracują i rozwiązują problemy środowiskowe, realizując działania na terenie naszego kraju.

Zestawienie projektów LIFE złożonych do KE w naborze 2016 w poszczególnych obszarach priorytetowych przedstawiono w poniższej Tabeli.

Tabela 1. Projekty tradycyjne złożone do KE w ramach naboru LIFE 2017

Nr

Podprogram/Obszar priorytetowy

Polska

Międzyna-rodowe

Razem

 

ŚRODOWISKO

 

 

 

1.1

Ochrona środowiska

5

10

15

1.2

Ochrona Przyrody i Różnorodność biologiczna

13

3

16

1.3

Informacja i Zarządzanie w zakresie środowiska

14

4

18

 

KLIMAT

 

 

 

2.1

Mitygacja

5

3

8

2.2

Adaptacja

1

1

2

2.3

Informacja i Zarządzanie w zakresie klimatu

3

2

5

RAZEM

41

23

64

 

W porównaniu do naboru 2016, gdzie łącznie złożono 43 wnioski, tegoroczna liczba wniosków LIFE jest znacznie wyższa !

Całkowity budżet wniosków LIFE złożonych w naborze 2017 był najwyższy ze wszystkich ostatnich latach i wynosił 172,3 mln Euro (2016 – 145,3 mln Euro, 2015 – 141,6 mln Euro).

Wnioskowane dofinansowanie ze środków KE wynosiło w roku 2017 około 59,2% tj. 101,9 mln Euro (2016 - 55 % 2015 – 61%).

Średni całkowity budżet wniosku polskiego w roku 2017 wynosi 2,5 mln Euro (2016 - 3 mln Euro, 2015 – 2,1 mln Euro). Dla projektów międzynarodowych w roku 2017 wartość ta wynosi 3 mln Euro (2016 – 4,1 mln Euro, 2015 – 6,6 mln Euro).

Analiza jakości wniosków w naborze 2017 będzie możliwa po otrzymaniu wyników ich oceny przeprowadzonej przez KE.

 

Tabela 2. Budżety projektów tradycyjnych zgłoszonych do KE w ramach naboru 2016

 

Budżet złożonych wniosków (EUR)

Wnioskowane dofinansowanie ze środków KE (EUR)

2015 (49 proj.)

141 571 712

86 347 435

Polska (40)

82 486 676

49 601 416

Międzynarodowe (9)

59 085 036

36 746 019

2016 (43 proj.)

145 346 262

80 281 568

Polska (29)

87 521 987

51 848 176

Międzynarodowe (14)

57 824 275

28 433 392

2017 (64 proj.)

172 335 779

101 948 975

Polska (41)

103 721 912

61 934 820

Międzynarodowe (23)

68 613 867

40 014 155

 

.

powrót
do góry