Aktualności LIFE

Dzień Informacyjny LIFE 2016 już za nami

06-05-2016, 14:02

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział około 250 osób, a dodatkowo 115 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line. Jak co roku Beneficjenci programu prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach. Nowością tegorocznego spotkania były sesje tematyczne.

Nowa, rozszerzona formuła Dnia Informacyjnego LIFE była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce. Naszym celem było uatrakcyjnienie tego wydarzenia zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku (sesja ogólna), jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (trzy sesje tematyczne).

Sesję ogólną konferencji otworzył Pan Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił wyzwania jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Zastępca Prezesa NFOŚiGW Jacek Spyrka podsumował dotychczasowe osiągnięcia Programu LIFE oraz przedstawił informacje dotyczące zasad finansowania programu w naborze 2016. Wprowadzenie do Programu LIFE przedstawił Pan Andrzej Muter, p.o. Kierownika w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE.

Podczas drugiej części konferencji Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Nowością tegorocznego Dnia Informacyjnego LIFE były trzy sesje tematyczne. Dały one potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „LIFE dla firm”, „Ochrona ptaków wodno-błotnych”, „Skuteczna kampania informacyjna”. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dziewiątego Dnia Informacyjnego LIFE, a także z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych projektów. Mamy nadzieję, że duża frekwencja podczas konferencji jest zapowiedzią wielu nowych, ciekawych wniosków, które zostaną złożone w naborze 2016.

 

 Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

.