Aktualności LIFE

Dzień Informacyjny LIFE 2016 - rejestracja uczestników

13-04-2016, 08:25

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, ul.  Bobrowiecka 9.

Dzień Informacyjny LIFE ma za zadanie przybliżyć Państwu Programu LIFE oraz zachęcić do złożenia wniosku. Jest on także okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz do zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

W tym roku, dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku (sesja ogólna), jak i dla tych którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (3 sesje tematyczne).

Sesja ogólna trwać będzie od godz. 10.00 do 15.00 i odbywać się będzie na dużej sali konferencyjnej (do 300 osób). Skierowana jest przede wszystkim do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o programie.
W trakcie sesji można zapoznać się z założeniami programu LIFE i ogólnymi zasadami pisania wniosku. Trzy prezentacje przedstawione przez Beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie tych zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję. Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez internet.

Sesje tematyczne trwać będą od godz. 12.00 do 15.00 i odbywać się będą w trzech salach (do 50 osób). W trakcie sesji tematycznych będzie możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „LIFE dla firm”, „Ochrona ptaków wodno-błotnych”, „Skuteczna kampania informacyjna”. Uczestnicy dowiedzą się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Możliwy jest udział tej samej osoby w sesji ogólnej np. w godzinach 10.00-11.30, a następnie w wybranej sesji tematycznej.

Dodatkowo w kuluarach konferencji, na stoiskach prezentowe będą projekty wdrażane przez 20 dotychczasowych Beneficjentów programu LIFE. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja, aby lepiej poznać program LIFE
i przygotować się do aplikowania o środki tego programu w najbliższych naborach.

Program konferencji znajdziecie Państwo w załączonych plikach.

Zgłoszenie uczestnictwa

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza on-line do dnia 20.04.2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszenia wysłana zostanie informacja potwierdzająca Państwa udział. Informacja zostanie wysłana na adres e-mail podany w przesłanym formularzu.

Prosimy również o informowanie o ewentualnej rezygnacji z udziału w terminie do 22 kwietnia, tak by zarezerwowane miejsce mogło zostać wykorzystane przez inną osobę. NFOSiGW zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami konferencji osób, które nie uprzedzą
o rezygnacji z uczestnictwa.

Opłaty

Udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2016 jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdów i innych kosztów.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu Dnia Informacyjnego w roku ubiegłym mogą Państwo uzyskać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/szkolenia-i-konferencje/

W przypadku kwestii organizacyjno-technicznych prosimy o kontakt z Panią Anetą Połeć:
Aneta.Polec@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 124.

W sprawach merytorycznych można kontaktować się z Panem Ireneuszem Mirowskim:
Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 167

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Link do formularza)

 Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

Programy sesji:

program sesja ogolna life.pdf
program sesja ogolna life.pdf - (263,63 KB) Program sesji ogólnej
program sesje tematyczne life.pdf
program sesje tematyczne life.pdf - (199,32 KB) Program sesji tematycznych

.