Pytania i odpowiedzi

Co Operator Programu rozumie pod pojęciem zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, które nie są używane w siedzibie wnioskodawcy/beneficjenta?

Co kryje się pod pojęciem "wnioski wzorcowe" i "budynki wzorcowe"?

Jakie są zasady postępowania z wnioskami wzorcowymi?

W projekcie planujemy wymianę instalacji elektrycznej.....

Jeżeli przewidujemy w jednym projekcie termomodernizację budynku gimnazjum i budynku przedszkola .....

Posiadamy w audycie wyliczone okresy zwrotu, które obejmują tylko koszty termomodernizacji....

Nasz projekt jest projektem „termomodernizacyjnym”, ale zakłada montaż solarów i pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody...

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

.

powrót
do góry