Pytania i odpowiedzi

Czy z funduszy norweskich planowane są jakieś szkolenia?

Jakie są warunki konieczne dla umów partnerskich?

Jakie dokumenty potwierdzające zapewnienie współfinansowania należy składać przy wniosku aplikacyjnym?

Jaką treść powinien mieć załącznik pn. uchwała rady gminy/ miasta, rady powiatu, sejmiku województwa, zgromadzenia związku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia (projektu) i złożenia wniosku o jego dofinansowanie (dotyczy wnioskodawców będących jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami)?

Jakie koszty bezpośrednie mogą stanowić podstawę do wyliczenia stopy ryczałtu kosztów pośrednich?

Jakie koszty bezpośrednie nie mogą być brane pod uwagę przy wyliczaniu stopy ryczałtu kosztów pośrednich?

Co Operator Programu rozumie pod pojęciem podwykonawstwa?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

.

powrót
do góry