Pytania i odpowiedzi

Jaki rodzaj instalacji OZE będzie dofinansowany? Czy dofinansowany będzie projekt dotyczący jedynie prac z zakresu OZE?

Jaką kwotę należy zabezpieczyć w budżecie JST?

Czy przewidziana jest wypłata zaliczki w ramach PL04?

Czy do dofinansowania mogą być zgłaszane projekty w partnerstwie?

Czy w ramach Programu można ubiegać się o środki na budowę budynku przyjaznego środowisku?

Czy koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego będą kwalifikowalne?

Czy w ramach termomodernizacji budynków będą kwalifikowalne prace dotyczące remontu pomieszczeń?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

.

powrót
do góry