Pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PL03?

Jakie rodzaje projektów kwalifikują się do dofinansowania w ramach PL03?

Jakie są ramy czasowe realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego PL03?

Co to są Fundusze EOG?

Kto jest odpowiedzialny za nabór wniosków oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach otwartego naboru?

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Funduszy EOG?

Czy zakupy sprzętu są kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego PL03?

1  2  3    

.

powrót
do góry