Dokumenty i zalecenia w zakresie kontroli zawierania umów

Dokumenty i zalecenia w zakresie kontroli zawierania umów

I. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.07.2020 r. (znak: DPT-VI.7020.3.2018.MW) przedstawiona została interpretacja w zakresie publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dokumenty

mrfipr_20.07.2020.pdf
mrfipr_20.07.2020.pdf - (120,61 KB) Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień

.