Dokumenty do rozliczania projektów

Formularz wniosku o płatność dla projektów z komponentem FWD

12-04-2017, 10:30

Z dniem 12.04.2017 r. wprowadzony został formularz wniosku o płatność dla projektów realizowanych wraz z komponentem dot. Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz dla projektów dofinansowanych jedynie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Wzór formularza obowiązuje od dnia 12.04.2017 r.

Formularz wniosku dotyczy:

- projektów podstawowych z PL02 i PL03 oraz z komponentem FWD

oraz

- projektów realizowanych w ramach FWD (dot. projektów z wszystkich programów operacyjnych).

Należy zwrócić uwagę, że wniosek został podzielony na zakres podstawowy i FWD.

Beneficjenci z Programów PL02 i PL03 składający wniosek tylko dla zakresu podstawowego wypełniają następujące zakładki (poniżej podane są nazwy zakładek):

 • Wstęp
 • Wniosek o płatność_bez FWD
 • działanie 1 – działanie 10
 • wskaźniki
 • zaliczka_zakres podstawowy
 • analiza ryzyka

Beneficjenci z Programów PL02, PL03, PL04 składający wniosek tylko dla FWD wypełniają następujące zakładki (poniżej podane są nazwy zakładek):

 • Wstęp
 • Wniosek o płatność_FWD
 • FWD_działanie 1 – FWD_działanie 5
 • Wskaźniki_FWD
 • zaliczka_FWD
 • analiza ryzyka

Beneficjenci z Programów PL02 i PL03 składający wniosek zarówno dla zakresu podstawowego i FWD wypełniają wszystkie zakładki. Należy zwrócić uwagę, że kwoty w zakładce Wniosek o płatność_bez FWD w tabeli „Skrócone zestawienie wydatków w projekcie (PLN)” pojawią się po wypełnieniu przez beneficjenta zakładek działanie 1 – działanie 10. Natomiast kwoty w zakładce Wniosek o płatność_FWD w tabeli „Skrócone zestawienie wydatków w projekcie (PLN)” pojawią się po wypełnieniu przez beneficjenta zakładek FWD_działanie 1 – FWD_działanie 5.

Pliki do pobrania

.

powrót
do góry