Dokumenty do rozliczania projektów

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i Wniosku o Płatność dla PL02 i PL03

07-12-2016, 09:20

Z dniem 07.12.2016 r. zaktualizowane zostały formularze Planu Wdrażania Projektu i Wniosku o Płatność dla Programów Operacyjnych PL02 i PL03. Aktualizacja dot. poprawy formuł w części II PWP oraz w cz. II WoP – Skrócone zestawienie wydatków w projekcie oraz w Zakładce FWD. Prosimy o ich stosowanie.

.

powrót
do góry