Dokumenty do rozliczania projektów

Zmiana formularza raportu rocznego dla PL02

22-12-2015, 11:36

Zgodnie z art. 11 Sprawozdawczość umowy w sprawie projektu oraz art. 10 Sprawozdawczość porozumienia w sprawie projektu Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania raportu rocznego z realizacji Projektu oraz przesłania ww. raportu w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 7 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego.

Pliki do pobrania

raport roczny   pl02 20151222 113849.xlsx
raport roczny pl02 20151222 113849.xlsx - (88,38 KB) Raport roczny dla PL02

.

powrót
do góry