Aktualności

Rozszerzenie listy podstawowej projektów termomodernizacyjnych - aktualizacja 30.06.2015

01-07-2015, 10:53
Ministerstwo Środowiska uzyskało zgodę Darczyńców na przesunięcie wolnych środków do rezultatu związanego z efektywnością energetyczną. Tym samym możliwe jest dofinansowanie większej liczby projektów...

Szkolenie dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG

02-06-2015, 10:57
Informujemy, że w dniach 1-2 października br. odbędzie się II-ga tura szkolenia dla beneficjentów pn. "Wdrażanie funduszy norweskich w sektorze środowiska – od wniosku, przez realizację, do...

Rozszerzenie listy podstawowej projektów termomodernizacyjnych.

25-05-2015, 10:58
Ministerstwo Środowiska uzyskało zgodę Darczyńców na przesunięcie wolnych środków do rezultatu związanego z efektywnością energetyczną. Tym samym możliwe jest dofinansowanie większej liczby projektów...

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców Funduszu Współpracy Bilateralnej do Programu PL02

14-05-2015, 08:35
W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach funduszy EOG, zapraszamy na...

Projekty termomodernizacyjne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie naboru ogłoszonego w 2014 r.

18-03-2015, 08:01
16 marca 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu PL04...

Aktualizacja listy rankingowej w Programie PL04

17-03-2015, 10:26
Komitet ds. Wyboru Projektów zaktualizował listę rankingową projektów dofinansowanych w programie PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii wybranych w konkursie ogłoszonym w...

Zwiekszenie dofinansowania z Funduszy EOG na termomodernizację.

10-03-2015, 14:01
Do ponad 60 mln zł zwiększyła się łączna kwota dofinansowania dla wnioskodawców, którzy aplikowali w naborze w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Informacja dla beneficjentów w sprawie nowelizacji ustawy PZP

04-11-2014, 13:04
Informujemy Państwa, że w dniu 19 października 2014 r. weszła w zycie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych....

Zapraszamy na szkolenia dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG – edycja 2014

31-10-2014, 12:04
Zapraszamy na szkolenia dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG – edycja 2014

Informacja dotycząca kontaktów wnioskodawców z NFOŚiGW na etapie przygotowania wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków

24-10-2014, 14:31
Informacja dotycząca kontaktów wnioskodawców z NFOŚiGW na etapie przygotowania wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach otwartego naboru dla Programu Operacyjnego...
1    2  3  4  5  6    11

.

powrót
do góry